greitis


greitis
greĩtis sm. (2) Š 1. greitumas, greitybė: Nepamirškit, vaikai, iš greĩčio Vlk. Aš nežinau, iš greičio ką ir sakau Mrs. Išejo ežys mielių, ta vyro greĩtis (apie negreitą žmogų)! Užv. 2. judėjimo greitumo laipsnis, dydis: Staiga traukinys pradėjo lėtinti greitį A.Vien. Vežikas leidosi visu greičiu į užmiestį . Šiandien gyvenimo greitis be galo spartus . Greitis, kuriuo sviedinys (kulka) išlekia iš vamzdžio kiaurymės, vadinamas pradžios greičiu .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • greitis — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Nuotolio ir sugaišto tame nuotolyje laiko santykis. Matavimo vienetas – metrai per sekundę. Greitis apskaičiuojamas nuotolio ilgį dalijant iš laiko, per kurį įveikiamas tas nuotolis: V= S : T… …   Sporto terminų žodynas

  • greitis — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. rate; speed; velocity vok. Geschwindigkeit, f rus. скорость, f pranc. rapidité, f; vitesse, f …   Automatikos terminų žodynas

  • greitis — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Vektorinis dydis, skaitine verte lygus materialiojo taško poslinkiui per vienetinį laiko tarpą. Greičio modulis v = ds/dt lygus taško nueito kelio s išvestinei laiko t atžvilgiu.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • greitis — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. speed; velocity vok. Geschwindigkeit, f rus. скорость, f pranc. vitesse, f; vélocité, f …   Fizikos terminų žodynas

  • greitis — statusas T sritis Energetika apibrėžtis Materialiojo taško judėjimą apibūdinantis dydis, išreiškiamas formule v = ds/dt; čia ds – taško poslinkis per mažą laiko tarpą dt. atitikmenys: angl. speed; velocity vok. Geschwindigkeit, f rus. скорость, f …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • greitis — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Vektorinis dydis, reiškiantis materialaus taško (kūno) judėjimo spartumą ir kryptį bet kuriuo momentu arba per tam tikrą laiko tarpą. atitikmenys: angl. rate; speed; velocity vok.… …   Sporto terminų žodynas

  • greitis — grei̇̃tis dkt. Bangõs sklidi̇̀mo, kòsminis grei̇̃tis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • greitis aktyviojo trajektorijos ruožo pabaigoje — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Raketos greitis aktyviojo trajektorijos ruožo pabaigoje. atitikmenys: angl. burn out velocity rus. скорость в конце активного участка траектории …   Artilerijos terminų žodynas

  • greitis išjungimo metu — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Greitis, kuriuo skrieja raketa variklio išjungimo momentu. atitikmenys: angl. cut off velocity rus. скорость в момент выключения …   Artilerijos terminų žodynas

  • greitis išjungimo metu — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Greitis, kuriuo skrieja raketa variklio išjungimo momentu. atitikmenys: angl. cut off velocity pranc. vitesse à l’arrêt de propulsion …   NATO terminų aiškinamasis žodynas